Pro správnou funkčnost promítače fotografií je nutné mít povolen JavaScript a nainstalován aktuální plugin Flash přehrávače od společnosti Adobe.
Plugin je ke stažení zde.

Zápisy ze schůze

Seznam zápisů

Srpen 2014

Přítomni: Dáša Potštejnská, Milan Richter, Pavla Panchartková, Šárka Dvořáková, Jana Houserková, Gábina Morongová, Míša Morongová.

- letní soustředění (organizace, výpomoc výboru, poslední podrobnosti k programu)

- 3. 9. sněm spolku od 18.15 hodin ve sborové zkušebně

- povinnost zřízení datové schránky pro spolky

- končí životnost sborového PC a operačního systému, jednání o možnosti nákupu nového PC/notebooku

- návrhy na lepší organizaci koncertů

- změna členů výboru - odchod stávajích členů a hospodářky, hledání náhrady

- vystoupení na kosteleckém posvícení 13. 9.

Červen 2014

Přítomni: Dáša Potštejnská, Milan Richter, Pavla Dvořáková, Šárka Dvořáková, Gábina Morongová.

- ohlédnutí na uplynulým školním rokem

- příprava letního soustředění 15.-24. srpna, místo konání změněno na zkušebnu Příkopy 530, Kostelec n. O.

Březen 2014

Přítomni: Dáša Potštejnská, Milan Richter, Pavla Dvořáková, Šárka Dvořáková, Gábina Morongová.

- hodnocení 5. kvítkovského plesu (návrhy na příští rok, datum příštího plesu je 6. 2. 2015)

- příprava Jarního koncertu (organizace, propagace, aj.)

- Kvítkování 6.-8. června, host: Chorus Angelus

Prosinec 2013

Přítomni: Dáša Potštejnská, Milan Richter, Pavla Dvořáková, Šárka Dvořáková, Jana Houserková, Gábina Morongová, Míša Morongová.

- jednání o vánočních koncertech (poslední detaily příprav)

- příprava 5. kvítkovského plesu - téma: Květiny (místo konání, kapela, přípravy kulis, atd.)

říjen 2013

Přítomni: Dáša Potštejnská, Milan Richter, Pavla Dvořáková, Šárka Dvořáková, Jana Houserková.

- jednání o zástupu sbormistryně Dáši v době její nepřítomnosti (mateřská dovolená): vedení přípravných sborů paní Zdena Veselková, vedení sborů Tulipáni a Kvítek paní Nikola Košťálová.

- příprava akcí, které se konají v nejbližší době:

1. 12. rozsvědcení stromu v Kostelci nad Orlicí, DPS Kvítek, vystoupení mezi 17.00 a 18.00 hodinou

21. 12. Vánoční koncert na Rabštejně, všechna oddělení

25. 12. Přednes vánočních koled v kostele sv. Jiří v Kostelci nad Orlicí, začátek 17.00 hodin, DPS Kvítek

Sněm spolku 4. září 2013

- přednesení výroční zprávy

- přednesení hospodářské zprávy

- seznámení s novým rozvrhem sborů a s plánem akcí na školní rok 2013/2014

- hlasování o:

1. výši příspěvků (450,-/pololetí Kvítek, Tulipáni, 550,-/pol. Hlásek, Klásek, Konipásek), sleva 100,- sourozencům, jejichž výše zůstala z minulého roku)

2. členech výboru: umělecký ved.- Dagmar Potštejnská, předseda- Milan Richter, hospodářka- Pavla Dvořáková, členové Gábina Morongová, Šárka Dvořáková, Jana Houserková

- poděkování dárcům a sponzorům: městu Kostelec na Orlicí, fi. GAPA s.r.o., městu Vamberk, městysu Častolovice a Královéhradeckému kraji za finanční podporu, dále firmě Federal Mogul a. s.

Duben 2012/2013

Přítomni: Dáša Potštejnská, Milan Richter, Pavla Dvořáková, Gábina Morongová.

Program:

- příprava Jubilejního a Závěrečného koncertu, které se konají ke konci června.

- příprava Kvítkování: 18. - 19. 5. 2013, organizace sobotního vystoupení v sále SK Rabštejn, nedělní vystoupení na mši v kostele sv. Jiří, tisk plakátů.

- vystoupení na noci kostelů dne 25. 4. v kostele sv. Anny v Kostelci n. Orl. v 19 hodin, poté v kostele sv. Prokopa ve Vamberku.

- příprava letního soustředění.

Březen 2012/2013

Přítomni: Dáša Potštejnská, Milan Richter, Pavla Dvořáková, Šárka Dvořáková, Gábina Morongová.

Program:

- hodnocení 4. kvítkovského plesu,

- plánování příštího plesu: oslovení kapely EGO RETRO MUSIC, pozvání absolventů tanečních, předběžný termín 22. 2. 2013, rozesílání pozvánek již v prosinci, návrhy téma příštího plesu KVĚTINY,

- objednání chaty na letní soustředění 16. - 25. 8.,

- Jarní koncert 20. 3. od 17.00 hodin, sraz 14.00 hodin,

- minifestival Kvítkování 17. - 19. 5., sbor CAMERATA z Prahy, 18. 5. vystoupení na Rabštejně, 19. 5. vystoupení na mši, ubytování v rodinách DPS Kvítku + hotel Panský dům,

- oslovení sponzorů spolku o podporu ve novém kalendářním roce.

leden 2012/2013

Přítomni: Dáša Potštejnská, Milan Richter, Pavla Dvořáková, Šárka Dvořáková, Gábina Morongová.

Program:

- 4. kvítkovský ples

- členské příspěvky za 1. pololetí školního roku 2012/2013.

Listopad 2012/2013

Přítomni: Dáša Potštejnská, Ondřej Panchartek, Milan Richter, Pavla Dvořáková, Gábina Morongová.

Program:

- změna banky - důvodem vysoké poplatky, celková suma za rok, kterou bychom využili na materiál nebo mzdy - založení nového účtu ERA

- koncerty:

  • sobota 24. listopadu - vystoupení vybraných zpěváků Kvítku v Lupenice na setkání důchodců
  • sobota 1. prosince - vystoupení sboru Klásek Vamberk, "Městem chodí andělé" ve Vamberku, začátek koncertu 16.30 hodin na náměstí
  • neděle 2. prosince - rozsvědcení vánočního stromu v Kostelci nad Orlicí, vystoupí Kvítek a Orlice, začátek koncertu 17.30 hodin
  • pátek 21. prosince - Vánoční koncert všech sborů v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí
  • úterý 25. prosince - vystoupení DPS Kvítek v kostele sv. Jiří v Kostelci a zpívání u vánočního stromu v Častolovicích.

- 4. Kvítkovský ples na téma "Filmové melodie" - termín v jednání (únor/březen), sháníme kapelu (Pokrok)

Příští schůzka výboru proběhne v pondělí 17. prosince.

Říjen 2012/2013

Přítomni: Dáša Potštejnská, Ondřej Panchartek, Milan Richter, Pavla Dvořáková, Gábina Morongová.

Program:

- změna banky - důvodem vysoké poplatky, celková suma za rok, kterou bychom využili na materiál nebo mzdy - zařizuje MILAN

- koncerty:

  • sobota 24. listopadu - vystoupení vybraných zpěváků Kvítku v Lupenice na setkání důchodců (odvoz zpěváků auty na koncert a zpět - oslovení výboru a rodičů)
  • neděle 2. prosince - rozsvědcení vánočního stromu v Kostelci nad Orlicí, vystoupí Kvítek a Orlice
  • pátek 21. prosince - Vánoční koncert všech sborů v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí (akce bazárek z iniciativy rodičů a jejich významné pomoci, vybrané peníze použity na nové kroje Tulipánů)
  • úterý 25. prosince - vystoupení DPS Kvítek v kostele sv. Jiří v Kostelci (domlouváno) a zpívání u vánočního stromu v Častolovicích.

- 4. Kvítkovský ples na téma "Filmové melodie" - termín v jednání (únor/březen), sháníme kapelu (Pokrok)

Příští schůzka výboru proběhne v pondělí 5. listopadu nebo v pátek 2. listopadu nebo v pátek 9. listopadu.

Zápis ze sněmu - 5. září 2012

- přivítání ve zkušebně s novou interaktivní tabulí zbudovanou pro zpěváky

- přednesení výroční zprávy

- přednesení hospodářské zprávy

- seznámení s novým rozvrhem sborů a s plánem akcí na školní rok 2012/2013

- hlasování o:

1. výši příspěvků (400,-/pololetí Kvítek, Tulipáni, 500,-/pol. Hlásek, Klásek, Konipásek), sleva 100,- sourozencům, jejichž výše zůstala z minulého roku)

2. členech výboru: umělecký ved.- Dagmar Potštejnská, předseda- Ondřej Panchartek, místopředseda- Milan Richter, hospodářka- Pavla Dvořáková, členové Gábina Morongová

- poděkování dárcům a sponzorům: městu Kostelec na Orlicí, fi. GAPA s.r.o., městu Vamberk, městysu Častolovice a Královéhradeckému kraji za finanční podporu, dále firmě Federal Mogul a. s. a Kostelecká strojírna, s. r. o.

- návrh podpory ze strany rodičů (sháníme natáčel naše vystoupení, hlídání při koncetech, poskytne kancelářský materiál, kopírování,...)